Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Themes

Spotlight

De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787.

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1927: ‘In den vroege morgen van den 28en juni 1787 vertrok Prinses Wilhelmina met een klein gevolg uit Nijmegen naar Den Haag met het doel daar een tegenomwenteling te bewerken ten gunste van haar gemaal Prins Willem V. Door alle gemis aan voorzorgen om haar incognito te bewaren was de Commissie van Defensie te Woerden reeds vóór het vertrek van de Prinses verwittigd van haar komst. Een uur voorbij Schoonhoven werd de Prinses aangehouden en in afwachting van de beslissing der Defensie-Commissie werd H.K.H. met haar gevolg gevoerd naar de Goejanverwellesluis, waar de Prinses met haar gevolg genoodzaakt werd uit te stappen en in een boerenhofstede onder bewaking werd gesteld. De Goudsche vrijkorporisten en eenige ruiters van Hessen Philipthal houden dreigend de wacht.’ In 1787 waren de spanningen tussen patriotten en prinsgezinden zo hoog opgelopen dat de Republiek der Verenigde Nederlanden op de rand van een burgeroorlog stond. Stadhouder Willem V was in Nijmegen maar ondernam niets. Zijn daadkrachtige vrouw Wilhelmina van Pruisen nam echter het heft in handen en vertrok in het geheim naar Den Haag om orde op zaken te stellen. De patriotten ontdekten dit en hielden de prinses aan in de buurt van Goejanverwellesluis, nabij Gouda. Dit incident vormde de directe aanleiding voor de inval van de Pruisen in de Republiek. Frederik Willem II van Pruisen schoot zijn zuster Wilhelmina te hulp en eiste genoegdoening (satisfactie) van het gewest Holland. Nadat een groot leger van 20.000, of 26.000, een enkele auteur beweert zelfs 30.000 goedgetrainde Pruisische soldaten onder leiding van de hertog van Brunswijk de rust herstelde in de rebellerende steden, keerde het stadhouderlijk paar naar 's-Gravenhage terug. (bron:Wikipedia en Nationaal Archief/internet)

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • German Yeomanries are fighting for their independence
  • Inauguration of the Suez Canal 1869
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • The five races of mankind
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785