Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Themes

Spotlight

Aankomst van Willem I te Scheveningen, 1813.

Willem Frederik, zoon van Willem V, wordt gevraagd naar zijn vaderland terug te keren. In Scheveningen wordt hij in 1813 enthousiast begroet. Op het Weense congres in 1815 wordt besloten de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden samen te voegen om zo een buffer te vormen tegen Franse expansiedrift. Willem Frederik wordt benoemd tot koning over het nieuwe koninkrijk en noemt zich koning Willem I. Uit de handleiding 1955: ‘Scheveningen ligt hier als een verscholen duindorp achter de wal van de eerste duinenrij. Op het strand liggen enkele getrokken vissersschepen. Het zijn de zogenaamde “Zijdsche bommen”, dat wil zeggen bommen van de Hollandse zeekust. De mannen, die achter, naast en vóór de nettenwagen door de branding lopen, behoren tot de 24, die Jacob Pronk had aangewezen om de Engelsche sloep bij aankomst recht te houden, zodat het overstappen op de wagen veilig kon geschieden. Midden in het tafereel zien wij Jacob Pronk, te paard met de oranjesjerp, terwijl hij met een dringend handgebaar de saamgestroomde menigte verzoekt ruim baan te maken. Zijn zoon Arie zit op het witte paard. Tenslotte het gezelschap op de wagen, getrokken door twee zwarten en een bruine en bestuurd door Jacob van Duyne. In de eerste plaats: de Prins. Hij draagt, over de uniform met gouden kraag, een grijze overjas. De overjas is gesierd met de ster van de Zwarte Adelaar van Pruisen. Verder staan er op de wagen: de heer Willem Fagel, Lord CLancarty, P.A.Rogay.’

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • German Yeomanries are fighting for their independence
  • Inauguration of the Suez Canal 1869
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • The five races of mankind
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785