Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Ter Kruisvaart

(79 ratings) 21,380 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Monks and knights

Scene of action:

Noord-Holland

Illustrator:

Wetstein Pfister, J.J.R.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

circa 1911

Themes:

Religion   

Uit handleiding circa 1915: Een groep kruisridders, zoals ze waren uitgerust tot de kruistocht, gedurende welken de verovering van Damiate plaats had. Uit de omtrek van een of andere Noord-Nederlandse stad hebben zij zich aldaar vereenigd, om zich na de plechtige wijding hunner wapenen en vaandels door de Aartsbisschop te horen toespreken, alvorens zij zich gaan voegen bij de grote schare, welke naar het Heilige Land zal optrekken. De ridder steunende met de linkerhand op het slagzwaard en met de rechter op het schild met een klimmende leeuw (links op de voorgrond) is Willem !, Graaf van Holland. De Romaanse kerk, het poortgebouw en het woonhuis met houten voorgevel geven een blik in een vroegmiddeleeuwse stad.