Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Volmerslaget

(4 ratings) 8,054 views

Series:

Danmarks Historie i Billeder

Timeframe:

Middelalderen

Scene of action:

tallinn

Illustrator:

Hansen-Reitrup, K.

Publisher:

Alfred Jacobsens litogr. Etablissement

Year of publication:

1898

Themes:

War   

I forsommeren 1219 samlede den danske konge Valdemar Sejr en hær og sejlede med en stor flåde mod Estland som korsfarere. De slog sig ned ved Lyndanisse, hvor de begyndte at bygge en borg, der på estisk fik navnet Taani-linn, dvs. danskerborgen – den senere estiske hovedstad Tallin. Her blev hæren den 15. juni angrebet af esterne, der en tid lang så ud til at ville vinde slaget, men krigslykken vendte sig, og det lykkedes korsfarerne at jage den estiske hær på flugt. Senere opstod der den legende, at biskop Anders Sunesen, da det så mørkest ud, hævede hænderne mod himlen, og at der faldt et blodrødt flag med et hvidt kors ned som kom til at gøre udslaget. På billedet ses Konge Valdemar i midten på sin hvide hest med fanen, der fik navnet Dannebrog. Den er imidlertid identisk med Johannitterordenens fane, så legenden skyldes måske, at man kæmpede under denne korsridderordens fane.