Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Welcome to the historic wall chart website

This website presents the historical wall charts from the collections of the Denmark’s Paedagogiske Bibliothek (National Library of Education, Denmark) the Forschungsstelle: Schulwandbild, department of the University of Würzburg (Germany) and the Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (National Museum of Education, the Netherlands).                        

The website provides information on all the presented wall charts, such as the story and location of the depicted scenes. Furthermore, information on the time the wall charts were printed and used at school is given, in addition to information on the illustrator etc.

This website is part of an international project on wall charts and European identity. The entire project is realised with support of the Culture Programme of the European Union. Learn more »

Spotlight

Romeinse legerplaats aan de Rijnmond. (Valkenburg)

Uit de handleiding 1953: Met het doordringen van de Romeinen naar deze streken daagde ook hier het licht der historie. Bijna vier eeuwen lang stonden deze lage landen in meerdere of mindere mate onder de beïnvloeding van het Romeinse wereldrijk. De met stenen muren, poorten en torens omsloten legerplaats – castellum- vormt, dicht bij de binnenste duinrand, de afsluiting van een zwaar versterkte linie langs de Oude Rijn. Het castellum ligt op de linker Rijnoever aan de grens van een landstreek die door de Cananefaten bewoond is. Wie door de poort, die voor ons ligt, binnen gaat, ziet links van de weg een groot gebouw: de principia, het hoofdkwartier. Een zuiderling onderhandelt met Cananefaatse vrouwen, die blijkbaar in welstand leven. De handelaar is een oudgediende. Hij is kenbaar als legioensoldaat aan de polsring, die een militaire onderscheiding betekent. De handelsman toont aan de belangstellende vrouwen een bronzen handspiegel. Zulke spiegels zijn in ons land op vele plaatsen gevonden. Aan de overzijde van de steenweg ligt een tempel. Geen machtig gebouw van steen, met marmeren platen bekleed en getooid, doch een bepleisterd heiligdom met stenen zuilen. Naast het tempelgebouw loopt een priester, in rode mantel. Een voorname Cananefaat is in gesprek met een hooggeplaatst officier die de rang heeft van Tribunus militum. Deze officier kan het commando over een legioen voeren. Zijn wapenuitrusting bestaat uit een zilveren thorax, een borstharnas, dat de vormen volgt van het bovenlichaam. Zijn roodbepluimde helm, en de riemen die zijn schouders en bovenbeen bedekken, bepalen, met de reeds aangewezen stukken, zijn rang. Een jonge Cananefaat en een Romein die tot de bezetting van het castellum behoren, zijn op weg naar hun post. De Romein draagt de lederen lorica - een harnas- en daarover de metalen banden, die aan elkander zijn gehaakt. Het onderlichaam heeft een afzonderlijke bescherming: de uit een gordel afhangende riemen, die met metaal versierd en versterkt zijn. Deze gordelriemen betekenen ook erkenning van dapperheid en trouw, zoals er nu, in onze tijd medailles worden uitgereikt. De Cananefaat houdt de voorvaderlijke gebruiken in ere. Zijn lichaam is grotendeels onbeschut. Het schild alleen beschermt hem. Een ossewagen vervoert een groot vat met wijn. De voerman houdt de ossen aan het touw; de koopman is een Galliër, die de Romeinse kapmantel draagt.

Spotlight

Top 10

  • Luther´s posting of his theses in Wittenberg
  • The body of Charles the Bold, frozen in the mud, is found (1477)
  • Ter Kruisvaart
  • A medieval market
  • The five races of mankind
  • Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785
  • Luther op de Rijksdag te Worms, 1521
  • Aan het hof van Karel den Grooten
  • Heemskerk’s hibernation on Nova Zembla (1596)