Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Aan het hof van Karel den Grooten

(33 ratings) 16,397 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Monks and knights

Scene of action:

Nijmegen

Illustrator:

Hove, G. van

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

circa 1911

Themes:

European history   

Uit handleiding circa 1915: Bisschop Theodulf van Orleans, een beroemd dichter en geleerde, tijdelijk aan het hof van Karel de Grote vertoevende, houdt voor de Keizer en zijn gezin in een kring van geleerden en kunstenaars een voorlezing. In het midden op de zetel Karel de Grote tussen zijn knieën zijn kleinzoon, de latere Karel de Kale. Naast de lezenaar staat de bisschop. Lodewijk ( de Vrome) ziet over de schouder van zijn keizerlijke vader naar het beschreven perkament. De figuur achter Karels hoofd is Einhard, zijn secretaris en levensbeschrijver. Naast deze Karels dochters en aan de tafel beladen met boeken en boekrollen zijn derde gemalin Hildegardis. Links gezanten, geestelijken, geleerden en kunstenaars uit alle delen van Karels rijk. Rechts twee zijner kleinkinderen. Tegen de achterwand twee plans van kerken op Karels last te bouwen.