Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785

(39 ratings) 16,223 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Monks and knights

Scene of action:

Groningen

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

circa 1911

Themes:

Religion   

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1927: ‘Ludger was de eerste Fries, die het Evangelie in deze landen predikte. Op de teekening staan Ludger en de zijnen op de helling van een terp. Onder aan den heuvel ligt het drassige merenland van de noordelijke gouwen uit de tegenwoordige provincie Groningen. Op eene ophooging van den bodem zien we paalhutten afgebeeld, die den bewoners tot woning dienden. De kleeding der figuren is geteekend naar de afbeeldingen in, iets latere, vroeg Angelsaksische handschriften, terwijl de invloed van Noorsche en Frankische vormen op de plaat goed uitkomt.’