Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

De Romeinen in ons land

(24 ratings) 9,216 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Greeks and Romans

Scene of action:

Nederland

Illustrator:

Hove, G. van

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

circa 1911

Themes:

European history   

Uit handleiding circa 1915: Het zich ontwikkelend legerdorp bij een Romeinse vesting, geeft enig denkbeeld van de invloed van de Romeinse cultuur op de primitieve beschavingstoestand van de Germanen. Het legerdorp is bevolkt door Romeinse handwerkslieden, marskramers, zoetelaars en oudgedienden, die, zich veilig voelende in de nabijheid van de vesting, hun brood trachten te verdienen door te voorzien in de behoeften der Romeinse legersoldaten. De Germanen, hoe vasthoudend ook aan hun gewoonten, maken gebruik van de kennis van de Romeinse burgers. Zij leren van hen het hout en het ijzer bewerken, klei tot stenen bakken, het graan tot meel malen in de molen, welputten graven, moesgroenten kweken, het land bebouwen en het vlas en de wol tot garen spinnen en doeken weven. Op de voorgrond het in aanbouw zijnde legerdorp; op de achtergrond rechts de buitenmuur van de vesting en links als tegenstelling een Germaans gehucht met rieten hutten.