Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629.

(6 ratings) 6,780 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

’s-Hertogenbosch

Illustrator:

Staring, W.C.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1911

Themes:

War    European history   

Uit handleiding circa 1915: ‘Niet enkel om het rijksrumoer, dat om de Bossche Stedemaagd was in de zomer van het jaar 1629, maar bovenal om het strategisch talent, hetwelk de Stedendwinger toen aan de dag legde, is de belegering van ’s-Hertogenbosch een van de merkwaardigste uit deTachtigjarige oorlog. De plaat geeft een panorama te zien, zoals dit zich voorgedaan zou hebben aan de aanschouwer, die in de middag van de 19e Juli anno 1629 de Vuchter kerktoren had beklommen en vandaar zijn blikken naar het noorden had gewend. Beneden ziet hij nog juist het hoofdkwartier van de Prins, waar zich een stukje kampleven afspeelt. Marketensters en zoetelaars hebben daar hun tentjes en hutjes opgeslagen. Op de maat van de viool doen soldaten en vrouwen een lustig rondedansje. Van links komt de Prins op zijn schimmel aanrijden tussen twee hoofdofficieren, voorafgegaan door een officier te paard en twee pages en gevolgd door enige gewapende manschappen. ’s-Hertogenbosch ligt daar midden in het Spaanse inundatiewater, dat de Prins zo vernuftig wist af te tappen en te leiden om zijn eigen kamp ter bescherming tegen een ontzettingsleger. Het grootste fort is al in ’s Prinsen macht. Een volgende wordt vandaar uit beschoten en veroverd. Dan worden de loopgraven aangelegd tegen een bolwerk van de Vuchterpoort en daarna moet de stad zich overgeven.’