Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Een vergadering van de Nationele Synode te Dordrecht, 1619.

(0 ratings) 7,342 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

Dordrecht

Illustrator:

Hove, G. van

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1911

Themes:

Religion    Nationalism    European history   

Uit handleiding circa 1915: ‘Hoe statig, die vergaderzaal met sobere vloer, rechte wanden en koepelvormige bekapping, hoe eenvoudig , die lange tafel en lange banken en dat zwaar betimmerd afsluithek. Statig rustig en eenvoudig als de zaal zelve zijn ook de gecommitteerde van de Hoogmogende Algemene Staten, de uitheemse theologen en de vaderlandse professoren, predikanten en ouderlingen. De edellieden, burgers en vrouwen in hun zwierige kledij voor de balustrade vertegenwoordigen het lekenelement. Aan de tafel voor de schouw zit of staat Bogerman, de voorzitter van de Synode. Aan dezelfde tafel zijn de secretarissen en assessoren gezeten. Om de lange tafel in het midden van de zaal hebben de Remonstranten, de gedaagden, plaats genomen. De banken links achter in de zaal worden ingenomen door de gecommitteerden van de Staten-Generaal.; , de volgende banken door de afgevaardigden van Zutfen en Zuid-Holland en verder, meer naar voren, achter de balustrade, de afgevaardigden van Friesland, Utrecht, Zeeland en Noord-Holland. Rechts, net de rug naar de aanschouwer, zitten afgevaardigden van de Waalse kerken van Drente, van Stad en Lande en van Overijsel. Daarop volgen de afgevaardigden van Bremen, Genève, Westfalen, Zwitserland, Hessen, de Palts en Engeland. De banken voor de Franse afgevaardigden bestemd, zijn onbezet gebleven. De plaat geeft het moment te zien, waarop de woordvoerder van de Remonstranten, Episcopius, het standpunt aanwijst, dat hij en zijn partijgenoten tegenover de Synode wensen in te nemen.’ Het voornaamste doel van de Nationale Synode was een uitspraak te doen tussen de remonstranten en de contraremonstranten. In deze vergadering werd onder andere besloten de bijbel in het Nederlands te vertalen.