Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Frederik Hendrik voor ’s-Hertogenbosch, 1629.

(30 ratings) 7,468 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

’s-Hertogenbosch

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1950-1953

Themes:

War    European history   

Uit de handleiding 1959: ‘‘Niet enkel om het rijksrumoer, dat om de Bossche Stedemaagd was in de zomer van het jaar 1629, maar bovenal om het strategisch talent, hetwelk de Stedendwinger toen aan de dag legde, is de belegering van ’s-Hertogenbosch een van de merkwaardigste uit de tachtigjarige oorlog. In de geduchte omwalling, de uitgestrekte çontrevallation’ der vestingbouwkundigen, die zich als een tegen-stad keert tegen een ommuurde veste, vormt in deze belegering de ‘groote batterij’. Naar het westen ligt het dorp Vught. Op de plaat staat een geharnaste ruiter-officier vóór de Prins om zijn orders te ontvangen. De eerbiedingshouding tegenover een meerdere eist een ruststand met de linkervoet vooruit. De schuine oprit dwingt de officier tot een kniebuiging. Zijn paard wordt door een boer aan de toom gehouden. Hij is één van het leger der schansgravers, die uit Holland zijn gekomen. Dit is dus de gespannen toestand van de 14de Juni, toen alles in staat van paraatheid was om elke ontwikkeling der krijgsverrichtingen te overzien en te beantwoorden. De bevelhebbers van deze sector zijn bijeen. De voornaamste, prins Frederik Hendrik, is hoofd en hart van allen en alles. Hij is het centrum van het tafereel. Er staan ter zijde enkele pages, die de Prins in zijn legerplaats moesten dienen. Een ervan draagt de helm van zijn heer. Naast de Prins staat de Friese stadhouder Ernst Casimir, De kanonniers richten de stukken. Het kanon achter de Prins is gereed om te vuren. Een sergeant houdt de lontstok met ontstoken lont klaar. In de groep achter Frederik Hendrik komt de Engelse aanvoerder, sir Horatio Vere, uit. Ook de dichter Constantijn Huygens, die als secretaris van de Prins bij alle handelingen van Frederik Hendrik betrokken werd, bevindt zich in de staf. Terzijde staat Jan Adriaansz Leeghwater. Zijn waterwerken vormden een uiterst belangrijk deel van de stellingen tegen de stad. De orange-blanche-bleu-vlag, die van alle stellingen waait, spreekt zowel van de aanvoerder,de Oranjeprins, als van de Staten. De standaard van Frederik Hendrik, door een geharnaste ruiter gedragen, volgt de opperbevelhebber op alle tochten door het leger.’