Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Jacoba van Beieren vóór Gorinchem, 1 december 1417.

(7 ratings) 8,214 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Towns and states

Scene of action:

Gorinchem

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1958 circa

Themes:

War    European history   

Na de dood van graaf Willem VI in 1417 brak de oude strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen opnieuw los. Ditmaal ging de strijd om de opvolging; Jacoba van Beieren, dochter van de overleden graaf Willem Vl en haar oom, Jan van Beieren, de zoon van Albrecht van Beieren en de broer van Willem Vl. Jacoba van Beieren kreeg de steun van de Hoeken, Jan van Beieren van de Kabeljauwen. Jacoba haastte zich naar Holland om zich door de Hollandse steden als gravin te laten huldigen. Tien jaar lang (1417-1427) werden de graafschappen overspoeld door een nieuwe golf van geweld. Uit de handleiding 1955: Van de personen vragen allereerst Jacoba van Beieren en haar moeder de aandacht. De jonge gravin is nu in haar 17de levensjaar, zelfbewust, wilskrachtig, het alles dwingende middelpunt der gehele onderneming tegen de machtige coalitie der Kabeljauwse partij. Beide vorstinnen dragen de hoornmuts, een nauw met het kapsel verbonden hoofdtooi, met edelgesteenten en goudgalon omwonden en met sluiers omwikkeld. De gravin en haar moeder zijn beiden, naar de eis des tijds, geschoeid met schoenen van zeer soepel en ongezoold leder. De man die deze groep beheerst, zoals hij ook de strijd moet leiden, is Walraven van Bredero. Hij is kenbaar aan het schouderschild op zijn harnas: goud met een rode leeuw, die gedekt is door een ‘barensteel’ van blauw. Rood en gele vedertooi op de helm en een rode wapenrok onderscheiden de aanvoerder. Zijn standaard komt uit tegen de muur van het bastion. De gang naar de burchtpoort wordt beveiligd door een voortroep, die met kruisbogen in de aanslag gereed staan om een verrassende aanval te beantwoorden. Geheel vooraan knielt een handboogschutter. Op de pijlkoker van de handboogschutter zijn de Beierse kleuren aangebracht. Een heraut kondigt, naar ridderlijke zede, op zijn ‘clairon de guerre’, getooid met de Beiers-Henegouwse banier, de aanvang van de wapenhandel aan. Vóór Jacoba uit draagt een jonge edelknaap – die in de slagorde de page vervangt- de wimpel der vorstin. Geheel vooraan gaat ridder Aernt van Leyenburg. Hij zal straks naar de tegenstander gaan om een verdrag voor te stellen. Een monnik, onmisbaar zowel bij de strijd als in de raadskamer, vergezelt de stoet. Aan beide zijden van de kade zijn soudeniers opgesteld.