Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

"Behouden Huys”op Nova Zembla.

Same place

 • Heemskerk’s hibernation on Nova Zembla (1596)

Same time

 • Op de reede van Bantam 1598.
 • Heemskerk’s hibernation on Nova Zembla (1596)
 • De slag bij Nieuwpoort.
 • The battle of Nieuwpoort (1600)
 • Prince Maurice at Geertruidenberg (1593)
 • Siege of Breda (1590)
 • The naval Battle of Gibraltar (death of Heemskerk) (1607)
 • Meeting between Prince Maurice and Spinola (1608)
 • The arrival of the Earl of Leicester at Vlissingen (1585)
 • Prince William I shot by Balthasar Gerards (1584)

Tags

(10 ratings) 18,228 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

Nova Zembla

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1950-1953

Themes:

Trade    Voyage of Discovery   

Uit de handleiding uit 1953: Ieder weet, hoe Filips II sinds 1585 de Nederlandse handel ging belemmeren. De Hollanders en de Zeeuwen vestigden hun aandacht het eerst op het ‘wonderland’ Indië. Men geloofde destijds, dat dit land langs vier wegen te bereiken was, te weten tweeom de Zuid en twee om de Noord. Onze voorvaderen hebben hun aandacht op de weg om de Noord gevestigd. Willem Barentsz was een van de mannen die deze tocht ging wagen. Hij kwam in de winter met zijn schepen in het ijs vast te zitten. Uit de handleiding uit 1953 door J.H. Isings: Dit is het tafereel op 29 mei 1597. Hierin zijn alle factoren van de worsteling om het leven te behouden bijeengebracht. Het huis, dat schamele beschutting gaf in de felle winter, de verzwakte mannen, onvoldoende beschut tegen de voortdurende ontbering, de kloekheid, die alle krachten inspant om naar het vaderland terug te keren, de trouw, die bedacht is op de verzorging van het toevertrouwde koopmansgoed, de dreigende gevaren in de herhaalde aanvallen van zeer wilde en krachtige roofdieren. Links, geheel op de achtergrond, ziet men het schip. Het zal zonder twijfel, zwaar lek als het was, in de eerstvolgende zomer gezonken zijn. Nu ligt het nog, hoog opgestuwd door het ijs. Op de achtergrond liggen twee half ingesneeuwde vallen voor poolvossen. Op de voorgrond is in de aanval een beer te zien. De gewapende mannen belemmeren de beer aan alle kanten. Een goed gericht schot moet nu een snel einde brengen. Daarom heeft één der mannen zijn zware musket op de ‘furquet’ gelegd. Zo moet het schot nauwkeurige richting ontvangen. Links vooraan staat een pekketel. De ketel staat op een drievoet en wordt door een luik tegen de wind beschut.