Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Op de reede van Bantam 1598.

(6 ratings) 7,998 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

Bantam

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1913

Themes:

Trade    Voyage of Discovery    Nationalism   

Handleiding 1917: Jacob van Neck (leider van de tweede Nederlandse expeditie naar Oost-Indië (1598-1600)): ’s Morgens bij zonsopkomst, terwijl ik bezig was mijn fraaiste kleren aan te trekken, kwam Ab-dul in mijn hut zeggen, dat er een prauwtje langs ons schip lag met een Chinees, die mij namens den Gouverneur van het land kwam vragen, wat het doel van onze komst was. Ik liet de Chinees weten dat we gekomen waren om de Gouverneur om vriendschap te verzoeken om vredig en beleefd met de inwoners van Bantam te mogen handelen. Mijn secretaris Cornelis Heemskerck, ging aan land om de gouverneur te spreken. Op de afbeelding ligt het admiraalsschip van Jacob van Neck, Mauritius genaamd, het meest vooraan. Op het hek waait de rood-wit-zwarte vlag van Amsterdam, met het stedelijk wapen in de witte baan. De vlag aan de grote top is de Statenvlag. Op de andere mast waait de vlag van de Prins, met zijn wapen in de witte baan. Naar links ligt de Utrecht en meer nabij de kust het kleine jacht Overijssel. Het grote jacht Friesland vaart voor de zeilende vloot uit. Achteraan zeilt het schip de Hollandia, waarop Jacob van Neck zich bevindt. Op de achtergrond ligt de stad Bantam. Hoog boven de ommuring verrijst het dak van een moskee. Het is december, daarom laat de tekenaar een Westmoesson waaien. De lucht is dan minder strak. Het blauw waait soms vol nevelachtige wolken, die, zwaarder samengepakt, de plasregens geven.