Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

De slag bij Nieuwpoort.

(3 ratings) 6,812 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

1600

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1950-1953 circa

Themes:

War    Nationalism    European history   

Uit de handleiding uit 1953: Toen op 16 september 1598 koning Filips II van Spanje stierf zagen de Nederlanden een nieuwe kans voor onafhankelijkheid. Engeland en Frankrijk tekenden een verdrag dat ze de Nederlanden accepteerden als een eigen staat, het enige wat nu nog restte was de verloren delen terug veroveren. Men wist in de Republiek dat er in Vlaanderen ontevredenheid heerste als gevolg van de slechte economische toestand en verder dat de troepen muitziek waren. Op de plaat speelt de strijd zich af in de duinen, de aanval wordt ingezet door Nederlandse troepen tegen afgezonderde Spaanse troepen. Prins Maurits, op een donker getint rijdier beheerst de hoofdgroep. Rechts achter hem op het steigerende witte paard is prins Frederik Hendrik te zien. In de delling die vooraan op het tafereel ligt, bevinden zich de Spaanse gevangenen. Zij zijn behalve aan hun type ook kenbaar aan hun veldteken: de rode sjerp of strik om de arm. Van Mendoza, de gevangene op de achtergrond, wordt bericht dat hij klein en spichtig van persoon was, reeds bejaard. Prins Maurits spreekt hem op de plaat beleefd toe en wijst hem de reiskoets waarin hij mee zal worden genomen. Links van de groep krijsgevangenen staan enige pages. Een van hen draagt de helm van de Prins. Deze zware helmen, ‘‘casketten’’ werden zodra het buiten de onmiddellijke ontmoeting met de vijand mogelijk was, afgezet en door een lichte hoed vervangen.