Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

De prins trekt over de Maas, 1568.

(11 ratings) 7,920 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

Stokkem

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1928

Themes:

War    European history   

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1932: ‘Een schoon gezicht was het dien overtocht gade te slaan. De maan overstraalde een sprookjesachtig tafereel. De paarden, rillende van het koude water en ongewoon aan zoo’n badpartij, hoeven hunne koppen op en neer en bewogen zich onrustig voor- en achteruit; slechts met moeite werden ze door hun ruiters op hun plaats gehouden. En daar, voor den levenden dam van ruiters, plasten en waadden de lansknechten en de schutters te voet. De maan wierp donkere schaduwen en lichte plekken in de lange golvende rijen manschappen en waar het water hoog opspatte, daar viel het in flonkerende druppels terug tusschen de wadende mannen. De Prins, met zijn ros op een hoogte staande, sloeg den overtocht gade, af en toe een bevel aan zijne officieren gevende.’ Op 5 october 1568 was Willem van Oranje met 14.000 voetknechten en 7.000 ruiters bij Stokkem de Maas overgestoken. Vervolgens rukte hij op naar Maastricht waar de Spaanse hertog Alva gelegerd was. Op 9 oktober stonden Willem van Oranje en Alva tegenover elkaar op de Dousberg.