Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Karel de Grote te Aken, 808. Uitzending van koningsboden.

(2 ratings) 8,033 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Monks and knights

Scene of action:

Aken

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1962 circa

Themes:

Religion    European history   

Uit de handleiding 1962: Karel de Grote was de Caesar van het Westromeinse rijk. De keizer, omringd door zijn raadslieden, neemt afscheid van zijn gezanten, terwijl hem uit de kanselarij capitularia worden overhandigd, die nog tot de opdracht der missi (de groep raadslieden) behoren. De vorst blijft de centrale figuur, de raadslieden zijn te onderscheiden in geestelijke of wereldlijke betekenis. De gewapenden zijn meer dan alleen maar erewacht, zij tekenen het karakter van dit gezag, dat dit bestuur oplegde. Het tafereel stelt de keizer voor op het terras midden voor de zuidmuur van het paleis te Aken. De missi (de groep raadslieden) staan gereed tot vertrek. Een van de hofbeambten brengt een aantal der op perkament geschreven capitularia, die omwikkeld zijn met een doek. Achter de keizer staat de vriend en raadsman des keizers: Einhard. Einhard heeft een perkamenten rol, die verzegeld is, in de hand. Het schoeisel van de keizer en van alle andere figuren bewaart Romeinse vormen. Achter de keizer, tegenover Einhard staat een aanvoerder van de lijfwacht. De aanvoerder geheel rechts, die het met rood leder beklede schild draagt, heeft een hoofd- en halsbedekking van leder. Een zware rand om het hoofd is bestemd tot steun van de helm. Zijn bovenlichaam is beschermd door ijzeren plaatjes die als schubben aan een lederen kolder zijn bevestigd. In de raadsliedengroep bij de keizer trekt een donkere figuur de aandacht. Het is een abt van de Benedictijner orde.