Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572

(5 ratings) 6,060 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

Rotterdam

Illustrator:

Hove, G. van

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

circa 1911

Themes:

War   

Uit handleiding circa 1915:Tevergeefs had Bossu, ’s Konings Stadhouder, getracht den Briel op de Watergeuzen te veroveren. Vluchtend over eilanden hadden zijn troepen Dordt bereikt, waar men ze niet wilde binnen laten doch van schepen voorzag om naar Rotterdam te varen. Door die stad heen wilde Bossu zijn troepen eerst naar Den Haag en vervolgens naar Utrecht voeren. Te Rotterdam sloot de burgerij tegen de zin van de Spaansgezinde stedelijke regering de poorten. Op voorwaarde, dat de troepen bij 25 man gelijk en met uitgedoofde lonten de stad zou doortrekken, werd na veel onderhandeling de Oostpoort geopend. Doch Bossu hield zich niet aan zijn woord. Een van de burgerwacht, de smid Zwart Jan, bemerkte het verraad en dreigde Bossu met hamer te zullen neerslaan, doch deze doodde de smid met zijn ponjaard. De Spaanse soldaten sloegen de burgers neer en vier maanden lang bleef Rotterdam het toneel van allerlei mishandeling en moedwil.