Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566

(0 ratings) 6,418 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

Utrecht

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

circa 1911

Themes:

Religion   

Uit handleiding circa 1915: Het is niet een gestudeerd prediker maar een eenvoudige, ongeletterde handwerksman, die daar woorden van troost en opwekking spreekt tot de aanhangers van de nieuwe leer, wie het niet gegeven is, hun godsdienst in een rustig, veilig kerkgebouw te belijden. Een boeren huifkar dient de vurige spreker tot kansel. Zijn gehoor, bestaande uit edelen, kanonniken, burgers en boeren, mannen en vrouwen, staande of gezeten in het open veld, volgt met aandacht zijn uitleggingen van de bijbel. Gewapende jongelieden houden de wacht bij de prediker en buiten de kring van de hoorders, opdat de Hagepreek niet verstoord zal worden door de knechten van de Inquisitie. Het is dan ook een stout stuk zo binnen een geweerschotafstands van Utrechts vestingmuren een verboden predikatie te houden. Hun vrome geloofsmoed doet voorganger en hoorder alle lijfsgevaar trotseren: Zij weten hun leven in Gods hand. Als zij straks de slotzang hebben geëindigd, gevoelen allen zich gesterkt en in staat de last van de vervolging tot het einde te dragen.