Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

In de drukkerij van Plantijn, Antwerpen, 1570.

(0 ratings) 7,730 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Explorers and reformers

Scene of action:

Antwerpen

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1965 circa

Themes:

Trade    Religion   

Uit de handleiding 1968: De voorstelling geeft ons een plaats in de drukkerij op een der dagen van het jaar 1570. Dat betekent dan, dat het grootste en belangrijkste werk dat van Plantijns drukpersen kwam, de aandacht van allen werkzaam houdt. Van allen: van de meesterdrukker, van de geleerde onderzoekers en niet minder van zijn uiterst bekwame letterzetters, drukkers en proeflezers. Tussen de persen staat een groep van geleerden, die over de zuiverheid van dit werk waken: de Bijbel in de oorspronkelijke talen met ophelderende teksten en vertalingen. Een reuzenwerk, dat Plantijn is opgedragen door Philips II en waar een talrijke groep oriëntalisten met Arias Montanus, ’s Konings biechtvader aan het hoofd, vijf jaar lang aan arbeiden. De mannen, die dit grote werk vol van wetenschappelijk onderzoek behartigen, staan thans in gesprek. In het gesprek zijn nog twee andere medewerkers betrokken. De luisterende grijsaard is Theodoor Poelman. Hij is zestig jaar oud en hij werkt in Antwerpen als droogscheerder en voller , dus laken- en wolbewerker. De man, die met Montanus in gesprek is, is Frans van Ravelingen. Hij is op dit ogenblik eenendertig jaar oud en gehuwd met de oudste dochter van Plantijn. Meer op de achtergrond aan de tafel met proefvellen, staat een man dien men toenmaals bejaard zou hebben genoemd. Dit is Cornelis Kiel of Kiliaan. De vloer van de drukkerij bestaat uit bestrating met klinkers. Voor de standplaatsen van de drukkers en van hen die besprekingen moeten voeren, is een planken vloer aangebracht. De zware eikenhouten persen staan, gesteund door ijzeren klampen op de stenen ondergrond. De drukker, die rechts vooraan bezig is, trekt de boom aan zodat de degel op het perkament terechtkomt. Rechts achteraan heeft een drukker zijn arbeid aan een vel voltooid, hij duwt de boom terug naar de steunknop in een der stijlen. Naast de persen staan tafeltjes, waarop marmerplaten liggen. Daarop wordt de inkt bereid. Aan de linkerpers op de achtergrond is de behandeling van het ‘inkten’ aan de gang. Onder de persen staat een schuin bankje. De drukker plaats daarop één voet, zodat hij bij het aantrekken van de boom achterover kan hellen en de gehele spanning van zijn lichaam kan inzetten. Bij de linkse pers staat een ijzeren kandelaar, die nu nog in Plantijn-drukkerij bewaard wordt. Bij iedere pers werd zulk een kandelaar neergezet. Dit geschiedde sedert 1563. Het tafereel geeft slechts een gedeelte van de omvangrijke drukkerij te zien.