Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Het Haagsche voorhout in de 17e eeuw.

(7 ratings) 5,727 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

Den Haag

Illustrator:

Wetstein Pfister, J.J.R.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1911

Themes:

Nationalism   

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1927: ‘Het Lange Voorhout, gezien uit de richting van de Heulstraat, omstreeks 1668. Links zien we een gedeelte van het huis, dat eenmaal door Johan van Oldenbarneveldt bewoond werd en vervolgens de Kloosterkerk. Aan den Kloostertuin grenst het Pagehuis en verder op ontwaren we de woningen van aanzienlijke Hagenaars. De gebouwen rechts zijn huizen van patriciërs. In het midden de lommerrijke Lindenlaan. De jonge Prins Willem, nog een kind van staat, vergezeld van zijn gouverneur groet den Raadspensionaris Johan de Witt. Naast De Witt zien we een aanzienlijk Haagsch edelman met zijn dame. In het midden op den voorgrond een deftige Franschman met zijn dochtertje. Rechts op den voorgrond een dienstmaagd. De Prins wordt gegroet door een deftig burger, Cornelis Tromp.’