Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Rembrandt in zijn ‘schildercaemer’, 1665.

Same place

 • Arrival of representatives for Amsterdam at the Welna manor (1650)
 • De Dam te Amsterdam, 1666.
 • Death of Lt.Adm. M.A. de Ruyter (tomb in the Nieuwe Kerk in Amsterdam)
 • Binnenkomende vloot vóór Amsterdam omstreeks 1665.
 • Aan de Hollandse waterlinie, 1672.
 • Floris V door de edelen gevangen genomen.
 • Floris V door de edelen omgebracht
 • Knights Festival
 • Kenau Simons Hasselaar in Haarlem (1573)
 • Witte van Haemstede in Haarlem (The Flemings driven from Holland) 1304

Same time

 • Binnenkomende vloot vóór Amsterdam omstreeks 1665.
 • De Dam te Amsterdam, 1666.
 • Krijgsraad vóór de vierdaagschen zeeslag, 1666.
 • The capture of the Royal Charles on the Thames (1667)
 • Self-sacrifice of Hambroek (1662)
 • Het Haagsche voorhout in de 17e eeuw.
 • Den hollandske Flådes Ankomst på København Red 1658
 • Death of the brothers De Witt (1672)
 • Aan de Hollandse waterlinie, 1672.
 • Death of Lt.Adm. M.A. de Ruyter (tomb in the Nieuwe Kerk in Amsterdam)

Tags

(0 ratings) 4,974 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

Amsterdam

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1964, circa

Themes:

Uit de handleiding 1964: In het tafereel Schildercaemer 1665 is het laatste deel van Rembrandts leven samengevat. Hendrickje Stoffels, zijn toegewijde tweede vrouw, is in 1662 overleden, nadat de meester dat grootse, stille en ingetogen stuk, De staalmeesters, had voltooid. In 1665 verlooft Titus (Rembrandt ’s zoon) zich met Magdalena van Loo, dochter van een welgestelde Amsterdammer. In dit schilderij, dat men, zeer vreemd, Het Joodse bruidje heeft genoemd, ziet men in de laatste tijd Titus met zijn bruid Magdalena. Deze dubbelbeeltenis hangt de meester dan in zijn atelier. In hetzelfde jaar componeert hij zijn Saul en David. Hier is alle praal onderworpen aan de bewogenheid, het stille verzwakken van hartstocht en naijver door het zachte zingen van de harp. Dat rijke, edele werk staat nog op de ezel. De meester werkt er nog aan. Op een koffer – het bergmeubel in een eenvoudig gezin - ligt een 16de eeuwse ruiterhelm. De meubelen zijn uiterst eenvoudig. Alleen de vouwstoel, die met groen fluweel is bekleed, toont enige weelde. Deze stoel komt op tal van tekeningen uit de laatste levensjaren van de meester voor, evenals krukken met biezen zittingen en de driepoot met houten zitting, die in de schaduw staat. In de hoek bij het venster is een vurehouten verhoging aangebracht, waarop een stoel is geplaatst. Dáár, in het volle licht, is de plaats voor een model. Een rode mantel, die bij het poseren wordt gebruikt, is erop achtergelaten. De witgekalkte wand vormt geen achtergrond voor Rembrandt. Een fluwelen kleed is opgehangen om als achtergrond dienst te doen. Op de tafel ligt de Statenbijbel. Boven de schouw hangt een zeegezicht van Jan Porcellis. Rembrandt is, gelijk hij zich herhaaldelijk schilderde, in de oude met bont gevoerde huisjas gekleed.