Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Floris V door de edelen gevangen genomen.

(11 ratings) 7,908 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Towns and states

Scene of action:

muiderberg

Illustrator:

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1928

Themes:

War    European history   

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1932: ‘ “Goeden middag mijn lieve neven en vrienden!”groette Floris, toen hij de edelen genaderd was, doch niemand gaf hem eenig bescheid. Herman van Woerden reed onstuimig op den Graaf toe en greep het paard van Floris bij de teugels, terwijl hij hem toebeet: ‘Uw hooge sprongen zijn gedaan! Niet langer zult gij zoo fel tegen ons gedragen. Tegen wil en dank zult gij onze gevangene blijven!” De graaf die dit alles voor scherts opnam, zei lachend: “Beware me! Wat een dwaasheid haalt ge nu uit?” “Neen, bij de Gode ’t is ons ernst. Ik zal nu uw schoonen sperwer dragen; u en uwe magen ten spot!” riep Arend van Benschop.’ Graaf Floris V was graaf van Holland en Zeeland en werd ook wel god van de boeren genoemd. In 1296 werd hij gedood door Gijsbrecht IV van Amstel, Gerard van Velsen en Herman van Woerden onder andere omdat hij in 1296 het Engelse voor het Franse kamp had verruild.