Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Koning Willem I.

(1 ratings) 4,877 views

Series:

Historische portretten

Timeframe:

Civilians and steam engines

Scene of action:

Unknown

Illustrator:

unknown

Publisher:

Joh. Ykema, ’s Gravenhage

Year of publication:

1906

Themes:

Portrait   

Uit de handleiding uit 1913: Koning Willem I werd den 24 Ausgustus 1772 te ’s-Gravenhage geboren; bij den doop ontving hij de naam Willem Frederik. Hij is de zoon van de Stadhouder Willem V en van Frederika Sophia Wilhelmina Prinses van Pruisen. Met het Pruisische leger streed Willem tegen Napoleon. Den 30ste November 1813 landde hij in Scheveningen en de dag daarop – 1 December – werd hij te Amsterdam tot Souverein Vorst uitgeroepen. In 1814 kwam de nieuwe Grondwet tot stand en in Maart 1815 aanvaardde Willem de titel van Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg.