Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Hollandsche infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812.

(8 ratings) 6,941 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis

Timeframe:

Civilians and steam engines

Scene of action:

De rivier Berezina in Wit-Rusland

Illustrator:

Hoynck van Papendrecht, J.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1911

Themes:

War    European history   

Uit Nederlandsche schoolplaten van J.B. Wolters’uitgevers-maatschappij uit 1927: ‘Op den achtergrond zien we de besneeuwde heuvelklingen langs den linkeroever der Berezina tegen de lucht afsteken. De breede, grijze streep is de Berezina. De brug links – stroomopwaarts – is voor de infanterie bestemd. De brug rechts is voor de artillerie en den legertrein. Geheel op den voorgrond zien we de weinig overgeblevenen van het Hollandsche 124e Regiment infanterie in gevechtsstelling. Hun taak is de bruggen op dezen oever “open te houden”. Op geweerschotsafstand zijn de Russen hen genaderd. Tegenhouden zullen de Hollanders ze, doch alleen met opoffering van hun eigen leven, tot het leger van Napoleon over is. Ze nemen den voordringende vijand onder vuur. De nacht maakte een einde aan de worsteling. De bruggen waren opengehouden, maar tot welk een prijs!’ In de winter van 1812 trokken de troepen van Napoleon die Rusland hadden willen veroveren zich terug over de Berezina. Het Franse leger, waarin zich ook mensen uit Nederland bevinden wordt omsingeld. Uiteindelijk lukt het Napoleon om een deel van zijn leger terug te laten keren naar Frankrijk.