Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Brand van Moskou, 1812.

(2 ratings) 5,384 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Civilians and steam engines

Scene of action:

1964 circa

Illustrator:

Isings, J.H.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

moskou

Themes:

War    European history   

Uit de handleiding 1966: In het jaar 1811 scheen Napoleon op het toppunt van zijn macht te staan. Hij begon met de voorbereiding van de grote onderneming. In het voorjaar van 1812 marcheerden de Franse legers weer door Duitsland naar het oosten … In de avond van de 24ste juni kreeg tsaar Alexander tijdens een bal bericht, dat Napoleon de Njemen was overgetrokken. Het Russische leger trok zich terug om een totale vernietiging te voorkomen. Op 17 augustus viel na een hevige strijd de stad Smolensk. De 14de september, ’s middags om twee uur, bereikte de voorhoede van het grote leger de laatste hoogten voor Moskou. Tegen het vallen van de avond trok Napoleon met zijn gevolg Moskou binnen. Die nacht ontving Napoleon de eerste berichten over branden, die her en der zouden zijn uitgebroken. Tijdens de dag was het gelukt om de branden te bedwingen. In de vroege morgen van die 16de september stond Napoleon voor het raam van zijn kamer en staarde over de opnieuw brandende stad. Het Kremlin (burcht) wordt beneden aan de heuvel omsloten door een brede verdedigingsmuur, die op geringe afstanden van elkander door zware torens is versterkt. Achter de zuidmuur scheidt de Moskwa het Kremlin van een deel der stad.