Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1688.

(1 ratings) 5,757 views

Series:

Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

Brixham

Illustrator:

Hoynck van Papendrecht, J.

Publisher:

J.B. Wolters Groningen

Year of publication:

1953

Themes:

War    Religion    European history   

Uit de handleiding 1953: Prins Willem III voer met zijn vloot op 30 oktober 1688 uit, richting Engeland. De vloot bestond uit 50 oorlogsschepen, 10 branders en een aantal kleinere vaartuigen. Half juli had de prins een brief ontvangen waarin hem verzocht werd om naar Engeland te komen in verband met de politieke situatie. Op de plaat is te zien hoe boven goede ankergrond schepen onder winddruk om het anker zwaaien. De ankerboeien, boven de ankers drijvend, wijzen de plaatsen aan, waar de ankers zijn vastgegrepen. Boven de sloep waait de wimpel van de Admiraal-Generaal: rood, wit en blauw. De stuurman van de sloep, de officier, die niet tot het hoge gezelschap behoort, verricht zijn werk staande geleund tegen het beeldhouwwerk van de spiegel. In de wolkenschaduw ligt als derde schip van links een ‘‘fluit’’, waarop men bezig is de zeilen te reven. De rotsen bij Brixham bestaan uit zandsteen, deze werd voornamelijk gebruikt in de bouw. Onder de mannen en vrouwen, vissersvolk en grondbezitters uit de omtrek die de sloep door het water tegemoet gaan zijn een man en vrouw die manden aan de schouder dragen. Deze schoudermanden werden gebruikt voor het vergaren van wier.