Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Koning - stadhouder Willem III.

(2 ratings) 4,945 views

Series:

Historische portretten

Timeframe:

Regents and monarchs

Scene of action:

Unknown

Illustrator:

unknown

Publisher:

Joh. Ykema, ’s Gravenhage

Year of publication:

1906 circa

Themes:

Portrait   

Uit de handleiding uit 1913: Van geen der Oranjevorsten bestaan zoveel portretten als van hem. Ons portret van Willem III is genomen naar een schilderij in het paleis te Windsor van Godfried Kneller. De kleding van de Koning-Stadhouder is het kroningsornaat van de Engelse koning, waarvoor de kleur, vorm, stof en versieringen ontleend zijn aan het voorgeschreven ordekleed. Zo is bijvoorbeeld de broek een nauwe half-korte broek met rolkousen. De voering in de rok en mantel zijn van hermelijn. De koningskroon is voorzien van een hermelijnen rand en een goude rijksappel. De lange krulpruik en de witte kanten bef van de Stadhouder verschillen niet veel van die, welke de Zonnekoning draagt, deze dracht was dan ook eigen aan hun tijd.