Wall charts, history and European Identity

EU Culture Programme; Education and Culture DG

Ved Havnen

(15 ratings) 4,835 views

Series:

Anskuelsesbillede

Timeframe:

Industrialiseringen

Scene of action:

Unknown

Illustrator:

Lund, T.H.

Publisher:

Hoffensberg & Traps Etabl.

Year of publication:

1879

Themes:

Trade   

Anskuelsesbilledet viser dagligdagen i en imaginær dansk provinsby omkring udgivelsestidspunktet. På torvet ved havnen er der marked, lasten fra skibet til venstre i billedet bringes i land, et postbud er på vej med et brev, to soldater patruljerer, børn leger og et ægtepar er ude at køre en tur i egen vogn. På midten af pladsen er der en fontæne, og til højre i billedet er et hus under opførelse.